29 juli 2022 Meer nieuws

Friesland: 'Handhaven middelgebruik bollen nabij N2000 niet nodig'

De provincie Fryslân gaat niet handhavend optreden tegen de teelt van bloembollen bij een N2000-gebied. Dat heeft de provincie op 5 juli besloten.

Meten=weten had bij de provincie beslissing op bezwaar ingediend en eiste wel handhaving. De provincie wijst de eis af omdat de resultaten van onderzoek aantonen dat de in de teelt gebruikte middelen niet zijn aangetroffen in het drainwater van het perceel, en evenmin in het naastgelegen N2000-gebied. Er zijn dus geen negatieve effecten op de natuurwaarden.

'Zo hoort het ook'

Bovendien vindt de provincie dat het Ctgb de autoriteit is die gaat over toegelaten middelen; deze autoriteit bepaalt dat de middelen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland, namens de KAVB, LTO Noord en LTO Nederland, is blij met de beslissing van de provincie. “De provincie gaat uit van de onafhankelijke en wetenschappelijke beoordeling voor toelating van middelen door het Ctgb . Zo hoort het ook. Andere instanties en de politiek moeten niet op de stoel van het Ctgb gaan zitten.”

Hoop dat andere provincies snel volgen

“Verder legt de provincie de vinger op de zere plek voor Meten=Weten: door te oordelen dat Meten=Weten geen concrete en objectieve informatie heeft ingediend om effect van gewasbeschermingsmiddelen op de natuur aan te tonen. Het kan niet anders dat in andere provincies dezelfde beslissingen op bezwaar worden genomen.”

KAVB-voorzitter Jaap Bond vult aan. “De juridische procedures vragen veel tijd en energie van de betrokken telers. Ik kan niet anders dan groot respect voor ze te hebben, ook voor hun geduld en uithoudingsvermogen. Ik ga ervan uit dat de recente uitspraken voldoende grond is voor de andere provincies om in de daar lopende procedures zo snel mogelijk te beslissen zoals dat nu in Friesland is gebeurd.”