30 april 2021 Meer nieuws

Overeenkomst EU-VK goedgekeurd

Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid besloten om in te stemmen met het akkoord dat de toekomstige relatie tussen de EU en het VK regelt.

Het instemmingsbesluit werd genomen met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De bijbehorende resolutie, die de evaluatie en de verwachtingen van het Parlement over het akkoord bevat, werd goedgekeurd met 578 stemmen voor, 51 tegen en 68 onthoudingen.

Voorwaarden toekomstige samenwerking

Op 24 december 2020 bereikten onderhandelaars van de EU en van het VK overeenstemming over het handels- en samenwerkingsakkoord waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor toekomstige samenwerking tussen het VK en de EU. Om verstoringen te voorkomen, wordt de overeenkomst al voorlopig toegepast sinds 1 januari 2021. De instemming van het Parlement was nodig om de overeenkomst permanent in werking te laten treden voordat deze vandaag zou verlopen (30 april).

De parlementsleden zijn positief over de overeenkomst over nulquota en nultarieven tussen de EU en het VK, en de garanties voor eerlijke concurrentieregels zouden als voorbeeld moeten dienen voor toekomstige vrijhandelsovereenkomsten. Het Parlement is het eens met de bepalingen over onder andere visserij, consumenten, luchtverkeer, energie en gegevensbescherming.

Wederzijdse markttoegang

“De EU en het VK hebben de basis gelegd voor een relatie tussen gelijken. En nog belangrijker: vandaag is een begin, geen einde. We hebben overeenstemming bereikt op veel terreinen, waaronder het verzekeren van wederzijdse markttoegang en het opbouwen van een goede relatie op handelsgebied”, aldus Andreas Schieder (S&D, AT), rapporteur voor de commissie buitenlandse zaken.

Geen akkoord op alles

Daarentegen betreuren de parlementsleden dat het VK niet bereid was tot een akkoord over het voorzetten voor het beleid op het terrein van buitenlandse zaken, veiligheid en ontwikkelingssamenwerking.

Volgende stappen

Na de instemming van het Parlement zal de overeenkomst in werking treden zodra de Raad erover gestemd heeft.