19 oktober 2021 Meer nieuws

Flynth zet energiecrisisteam op

Flynth adviseurs en accountants B.V. heeft een ‘energiecrisisteam’ opgesteld vanwege de huidige hoge gas- en energieprijzen. Het team is vooral bezig in de glastuinbouwsector, zo blijkt uit berichtgeving van Flynth aan haar klanten.

Het energiecrisisteam gaat persoonlijk met klanten in gesprek over de energiecrisis en wat dat mogelijk voor glastuinbouwondernemers zou kunnen betekenen en hoe het hen kan ondersteunen. Het team is er gekomen omdat snelheid geboden is om telers inzicht te bieden in hun bedrijfssituatie en de gevolgen van de crisis op hun liquiditeitsposities.

Quick scan

Peter Nugteren, bedrijfskundig adviseur glastuinbouw bij Flynth, merkt dat de onrust bij klanten toeneemt en dat zij in de knel komen. Velen staan op het punt strategische teeltbeslissingen te maken zoals wel of niet belichten. Het crisisteam moet deze klanten snel kunnen adviseren bij belangrijke beslissingen. Het team helpt klanten met het schetsen en doorrekenen van bepaalde scenario’s op de korte en de lange termijn. Nugteren: “Zo analyseren we wat de gevolgen zijn van bepaalde teeltmaatregelen en wat de gevolgen zijn voor de liquiditeitsstroom en het resultaat van hun bedrijf als de hoge energieprijzen aanhouden.” Flynth kan haar klanten ook ondersteunen met een quick scan. Hierin worden de consequenties van de energiekosten voor de komende winter geschetst. “Klanten kunnen dan zelf verder denken over passende maatregelen.” Mocht een financieringsaanvraag nodig zijn, dan kan Flynth daar ook bij helpen.

Toekomstige bedrijfssituatie

Glastuinbouwbedrijven hebben er nu meer dan ooit baat bij om inzicht te hebben in hun actuele en toekomstige bedrijfssituatie. De verwachting is namelijk dat de hoge energiekosten nog de gehele winterperiode aanhouden. Nugteren: “In hoeverre glastuinders worden geraakt door de hoge kosten, hangt sterk af van hun energiecontract. Wie in het verleden tegen scherpe prijzen heeft ingekocht, heeft nu nog relatief goedkope energie. Wie dat niet heeft gedaan, kan worden geconfronteerd met een verviervoudiging van de energiekosten.” De adviseur schat in dat meer dan de helft van de Nederlandse glastuinbouwbedrijven te maken krijgt met fors hogere energiekosten. “Naast een stijging van de energiekosten zien we ook een toename van de kosten voor plantmateriaal, folies, plastics en meststoffen. Kortom, iedereen krijgt te maken met hogere kosten.”

Ook duurzame bedrijven getroffen

De energiecrisis raakt ook bedrijven die al duurzame energie hebben, waarschuwt Nugteren. “De SDE-subsidie op aardwarmte en biomassa is gekoppeld aan de gasprijs. Met deze subsidie koop je als het ware een voordeel ten opzichte van de gasprijs. Bij een hogere gasprijs blijft het voordeel bestaan, maar neemt de SDE-subsidie af. Deze afname zal wel betaald moeten worden door de afnemers, dus ook zij worden geconfronteerd met hogere energiekosten.”

Nugteren raadt kwekers aan in gesprek te gaan met hun afnemers. “Ik denk dat de retail en supermarkten het energieprobleem niet alleen bij de glastuinbouwondernemers kunnen neerleggen. Communiceer eerlijk met je afnemers en ga het gesprek aan. We moeten hier immers samen uitkomen. Niemand is erbij gebaat als er naast een energiecrisis ook nog een voedselcrisis uitbreekt.”