7 april 2020 Meer nieuws

Flynth adviseert krimp tulpenareaal

Tulpenbedrijven hebben het financieel steeds zwaarder. Daarvoor zijn diverse oorzaken, die volgens accountantsbureau Flynth losstaan van de coronacrisis. 'Het mes moet in het areaal', meldt Flynth in Greenity. 

De meeste bedrijven die in de problemen komen hebben rendementen die al jaren achterblijven bij verwachtingen. Hierdoor is het geld dat uit de exploitatie vrijkomt onvoldoende om de verplichtingen te betalen, zoals investeringen, aflossingen en privé-onttrekkingen. Een andere reden kan zijn dat er te grote investeringen zijn gedaan, waardoor risico’s te groot worden. Bovendien hebben banken te maken met steeds verder aangescherpte regels, waardoor zij bedrijven eerder in een hogere risicocategorie inschalen. 

Corona legt probleem bloot

De uitbraak van corona heeft een sluimerend probleem alleen maar eerder pijnlijk bloot gelegd. De afgelopen jaren heeft de sector niet anders gedaan dan produceren, produceren, meer en meer en tegen een lagere kostprijs. De coronacrisis maakt duidelijk dat het roer om moet.

Lees het complete verhaal van Flynth in Greenity 64 van deze week.