31 augustus 2021 Meer nieuws

Floridata over de ontwikkeling exportpositie sierteelt

Op de website van Floridata staat een blog over de ontwikkeling van de Nederlandse exportpositie sierteelt 2020. Met een matrix maakt het statistiekenbureau de exportpositie en marktpotentie van de top-16 exportlanden inzichtelijk.

De ‘Marktpotentie-Exportpositie’-matrix (foto) is tot stand gekomen doordat Floridata een zogeheten MaBA-analyse (Market Attractiveness Business position Assesment) heeft uitgevoerd. Hierdoor is de huidige concurrentiekracht van Nederland in combinatie met de handelsmogelijkheden per land weer te geven.

“In de matrix van 2020 zijn de meeste bollen verticaal gedaald en horizontaal een fractie naar links verplaatst. De Nederlandse exportpositie op de exportlanden binnen de top-16 nam toe in 2020 met 1,6%”, concluderen Wesley van den Berg en Madelon Voordouw van Floridata.

Stabiel en licht groeiend importaandeel

Het Nederlands importaandeel leverde in op de Verenigde Staten en Rusland, maar voor Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk nam het aandeel juist toe. Ondanks de exportkrimp in 2020 van 3,3% over de top-16, nam het Nederlands importaandeel voor de top 16-exportlanden toe van 68,6% in 2019 naar 69,7% in 2020. Dit is voornamelijk te danken aan een stabiel en licht groeiend Nederlands importaandeel op de grootste exportlanden van snijbloemen. Voor pot- en tuinplanten nam het Nederlandse importaandeel juist af. Buiten de top-16 is de Nederlands export in 2020 met 11,1% gekrompen, waarbij met name de bloemen het minder goed deden.

Dichtbij

De effecten van de coronacrisis hebben hun weerslag gehad op de Nederlandse exportpositie in 2020. De Nederlandse sierteelt kon vergeleken met andere importlanden redelijk blijven opereren, met name op de dichtstbijzijnde exportlanden. Dit is mede te danken aan de financiële steunmaatregelen, de goede logistieke middelen en het openblijven van de grenzen. “Onze verwachting is dat de Nederlandse exportpositie voor de top-16 exportlanden over 2021 opnieuw sterker wordt, vanwege de aanhoudende effecten van de coronacrisis”, vermoeden Van den Berg en Voordouw.

Meer informatie voor Floridata deelnemers

Floridata-deelnemers kunnen het ‘Floridata Bollenrapport’ over de Nederlandse exportpositie opvragen. In dit rapport is onderscheid gemaakt tussen snijbloemen en pot- en tuinplanten. Daarnaast staat er informatie in over de top-5 landen met de sterkste exportpositie, grootste stijgers en grootste dalers. Het rapport opvragen kan door een e-mail te sturen naar info@floridata.nl.

Meer informatie over hoe de matrix is te lezen is staat in de volledige blog van Floridata. Daar staat tevens een grotere afbeelding van de matrix.

Voor de Matrix heeft Floridata verschillende bronnen gebruikt, waaronder hun eigen exportcijfers, de Market Potential Index (MPI), ontwikkeld door Global Edge en UN Comtrade importgegevens.