17 januari 2020 Meer nieuws

FloraHolland zet eerste stap naar landelijk veilen

FloraHolland bereidt zich voor op een proef met landelijk veilen met snij-anthurium. Daartoe krijgt de locatie in Naaldwijk vanaf donderdag 30 januari een nieuw veilschema Bloemen, met op een aantal klokken een andere veilvolgorde.

Voor die pilot voegt de veiling enkele klokken samen, zodat een klok vrijkomt om te experimenteren met een landelijke klok. Snij-anthurium is de eerste productgroep van de proef. Onderzocht wordt of anjer als tweede productgroep opgepakt kan worden. De beoogde start van de pilot is eind eerste kwartaal 2020. Bij landelijk veilen worden de producten afgeleverd op de exportlocatie die de koper wenst.

Het aangepaste veilschema is afgestemd met klanten van de locatie Naaldwijk en de voorzitters van de diverse productcommissies bloemen (FPC's).