16 februari 2021 Meer nieuws

FloraHolland lijdt 5 tot 10 miljoen verlies

Royal FloraHolland schrijft over 2020 een verlies van 5 tot 10 miljoen euro. Dit is veel minder dan de veiling aan het begin van de coronacrisis vreesde.

David van Mechelen, CFO van Royal FloraHolland, kan leven met het resultaat vanwege ‘de immense doordraai in maart van vorig jaar en de daaropvolgende enorme omzetdaling’. “De omvang van de aanvoer, die vorig jaar lager was, is van grote invloed op onze inkomsten. Er zijn diverse factoren die maakten dat een verlies van vele tientallen miljoenen is afgewend. Bijvoorbeeld het opengaan van de grenzen van goederentransport en het ondernemerschap binnen onze sector. Ook het Noodfonds bracht rust en continuïteit en heeft eraan bijgedragen dat kwekers bleven produceren. De markt heeft zich zodoende snel hersteld. Daarnaast heeft RFH binnen haar eigen organisatie stevige extra kostenbesparingen weten te realiseren, terwijl we wel zijn blijven investeren in strategische programma’s.”

Prijsvorming gunstig

De tweede helft van het jaar lagen de volumes nog wel op een iets lager niveau dan het jaar ervoor, maar de prijsvorming was zeer gunstig. Royal FloraHolland kwam op grond van de resultaatsontwikkeling uiteindelijk zelf niet in aanmerking voor de NOW-regeling(en) en het Sierteelt Noodfonds.

Voorlopige cijfers

De controle van de jaarcijfers over 2020 is nog niet helemaal afgerond. Vanwege het unieke karakter van afgelopen coronajaar, brengt RFH nu al de voorlopige cijfers naar buiten. Door een statutenwijziging in 2015 worden verliezen niet meer omgeslagen over de leden, maar komen ze ten laste van de algemene reserve van RFH.