6 augustus 2021 Meer nieuws

FloraHolland geeft in najaar uitsluitsel over lokale veiling

Royal FloraHolland ziet na onderzoek naar de wenselijkheid en bedrijfseconomische haalbaarheid van een lokale veiling naast landelijk veilen ‘mogelijkheden voor een bevredigende oplossing waarbij de diverse belangen samenkomen’. Dat meldt de veiling in haar nieuwsbrief.

FloraHolland heeft vier sessies gehad met een klankbordgroep van kwekers en handelaren. Daarin is gesproken over de zorgen van kwekers en kopers rondom landelijk veilen. Daarbij gaat het om de producten kunnen zien, het overzicht op de klokken, de etalagefunctie van de veiling en de tijdige ontvangst van product.

Beslissing in najaar

Na de zomervakantie werkt de veiling de oplossingsrichtingen uit en toetst deze met de klankbordgroep. Dat geldt ook voor de business case. De veiling verwacht dit najaar een besluit te kunnen nemen.