12 april 2021 Meer nieuws

FloraHolland dient vergunningsaanvraag voor Floriway in

Royal FloraHolland geeft aan dat ze de vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor Floriway heeft ingediend.

Op 11 november kondigde Royal FloraHolland het plan van Floriway aan. De veiling wil de krachten bundelen met drie vervoerders in de sierteeltsector in de vorm van een joint-venture. Het gaat om de transportbedrijven De Winter, Van Marrewijk (Wematrans) en Van Zaal. Royal FloraHolland geeft aan er het volste vertrouwen in te hebben dat de beoogde vergunning voor Floriway zal worden verleend.

Floriway-gebruik niet verplicht

Met Floriway krijgen kwekers en kopers de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van de joint-venture, zoals vervoer vanaf de tuin tot aan de achterdeur van de koper en vervoer tussen de veilinglocaties. Volgens FloraHolland kunnen met Floriway de ritten efficiënt worden gepland, waardoor kilometers en dus kosten worden bespaard. De veiling benadrukt dat niemand straks verplicht wordt om gebruik te maken van de transportdiensten van Floriway. 'Ook zal de informatie vanuit het platform alleen beschikbaar zijn als de kweker of koper daar formeel toestemming voor geeft', aldus de veiling in een bericht.

Onderzoek van ACM

De ACM gaat de markt voor het vervoer van bloemen en planten onderzoeken en de positie van de nieuwe combinatie van sierteeltvervoerders (Floriway) daarop. Ook onderzoekt ze de markt voor de handel van sierteeltproducten en de positie van RFH op deze markt. ‘Als RFH een dominante positie heeft op de handel van sierteeltproducten, zou zij deze positie kunnen gebruiken om Floriway te bevoordelen en concurrerende sierteeltvervoerders af te schermen van de markt. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben op de prijs, kwaliteit en innovatie van het vervoer van bloemen en planten. Eén van de vragen hierbij is of de mogelijkheid van rechtstreekse handel zónder tussenkomst van RFH of vergelijkbare handelsplatformen, voldoende concurrentiedruk uitoefent op RFH', aldus ACM eerder.