8 oktober 2019 Meer nieuws

Flevoland succesvolste bezemactie ooit

Met de actie ‘Bezem door de middelenkast’ in Flevoland is volgens de afvalinzamelaar 26.500 kg aan middelen opgehaald. Hiermee is het de meest succesvolste bezemactie tot nu toe geweest. Eén op de vier agrariërs in Flevoland deed mee aan de actie.

Tijdens de actie kunnen boeren en tuinders hun restanten gewasbeschermingsmiddelen die niet meer toegelaten en/of verouderd zijn, afvoeren. Bij de bezemactie zijn 523 deelnemers bezocht, maar 56 bedrijven hadden geen middelen af te voeren. Als de deelnemende sectoren worden uitgesplitst, blijkt dat de akkerbouwers veruit de grootste groep was die deelnam aan de bezemactie, namelijk met 415 bedrijven. In totaal zijn er 4.808 verpakkingen ingeleverd en gemiddeld is er per bedrijf 40 kilogram opgehaald.

Meeste middelen uit Noordoostpolder

De meeste deelnemers waren afkomstig waren uit de Noordoostpolder (296), gevolgd door Dronten (121). Uit deze twee gemeenten werden ook de grootste hoeveelheden middelen opgehaald, namelijk bijna 80 procent. In de Noordoostpolder werd 12.430 kg opgehaald 5.541 kg uit de gemeente Dronten.

Meeste kilogrammen aan paraffine-olie

De volgende werkzame stoffen zijn op basis van hoeveelheid kilogrammen het meest opgehaald (gerangschikt op afnemende hoeveelheid): minerale olie (namelijk E-olie), isoproturon, propachloor, mancozeb, maneb, thiram, carbendazim, metoxuron, chloorthalonil en dimethoaat. Voor de helft van deze werkzame stoffen bestaat tegenwoordig geen enkel middel meer dat toegelaten is. Tijdens de ‘Bezemactie’ zijn ook hele oude middelen ingeleverd, zoals Brabant General Weedkiller (400 kg) en DDT. Deze middelen werden in de jaren ‘70/’80 gebruikt.

De actie is uitgevoerd in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland onder het programma Actieplan Bodem & Water. De uitvoering vond plaats door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de gewasbeschermingsmiddelenhandel.

Via de site van Waterschap Zuiderzeeland is het gehele rapport te vinden. 

(rechts op de pagina is het te downloaden)