17 maart 2020 Meer nieuws

Filmpjes over beheersing aaltjes

BO Akkerbouw heeft een serie video’s ontwikkeld over gerichte maatregelen tegen de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax. Ook in onder meer de teelt van gladiolen en dahlia’s zijn deze een probleem.

Besmetting van grond met de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax is een probleem in de teelt van aardappelen, peen, schorseneer, erwt, dahlia en gladiool. Een besmetting kan grote financiële gevolgen hebben door gewasschade en afkeuring van partijen. Vanwege de quarantainestatus van M. chitwoodi en M. fallax in de EU verliezen pootgoedpartijen waarin besmettingen met deze aaltjes worden aangetroffen de pootgoedstatus.

Plan van aanpak

Omdat er nog relatief weinig bekend is over deze aaltjes en hoe telers verspreiding en schade kunnen voorkomen, heeft de akkerbouwsector het Plan van Aanpak Melodoigyne chitwoodi/fallax opgezet. Het doel van dit plan is om verdere verspreiding en ontwikkeling te voorkomen en om de continuïteit van de pootgoedteelt te borgen. BO Akkerbouw financiert het Plan van Aanpak uit de reserves van het Productschap Akkerbouw.

Video’s bieden handvatten

De acht video’s geven uitleg over de kenmerken van Mcf-aaltjes en ze bieden praktische informatie over hoe telers de aaltjes kunnen beheersen en bestrijden.