16 juli 2020 Meer nieuws

Film: Volume en afwijking bollen bepalen

PPS Bollenrevolutie 4.0 heeft een nieuw filmpje gemaakt over het onderdeel detectie van afwijkende bollen door geavanceerde technieken te gebruiken in het verwerkingsproces van de bollen.

Jacob Jan Dogterom geeft aan dat hij uitziet naar het automatisch uitzoeken van de bollen en denkt dat dit binnen vijf jaar gerealiseerd moet zijn.

Om een beeld te krijgen van het onderzoek dat door de onderzoekers van Wageningen University & Research wordt gedaan in samenwerking met machinefabriek Cremer is de film ontwikkeld. In de film komen naast bollenkweker Dogterom ook anderen aan het woord; Jos Ruizendaal en Sjoerd van Vilsteren, beiden onderzoekers bij Wageningen University & Research en ook John Vos van Cremer Speciaalmachines bv.

Doelen

Het onderzoek moet een efficiëntie- en kwaliteitsslag opleveren bij de verwerking van bollen. De verwerking van bollen gebeurt nu vaak met de hand en is dus een erg arbeidsintensief. Het wordt echter steeds lastiger hiervoor mensen te vinden en ook mensen te vinden die voldoende kennis hebben. Naast minder afhankelijk te zijn van menselijke arbeid, kan met een nieuwe kwaliteitsdetecteringtechniek ook een uniformer product worden verkregen en daarmee ook een meer uniforme opkomst van het gewas.

Samen met ondernemers zijn er in het onderzoek bollen met afwijkingen geselecteerd zoals beschadigingen, platte bollen en bijvoorbeeld peren. Deze bollen worden eerst met de hand gemeten, inclusief het bolvolume. Daarna wordt dit ook met een 3D-camera gedaan. Een betere bepaling van het bolvolume kan ingezet worden voor een betere sturing op de broei. Met een kleurencamera in combinatie met een 3d-beeld waarmee visuele afwijkingen kunnen worden gezien, worden afwijkende bollen in kaart gebracht.

Over het project

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: de KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., de BKD en TechNature B.V.  De Economic Board Duin- Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.