7 november 2018 Meer nieuws

FD: Floriade wordt miljoenenstrop

De Floriade in 2022 wordt een miljoenentegenvaller voor de de gemeente Almere, meldt het Financieel Dagblad (FD) vandaag. De kosten van de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling kunnen volgens het college oplopen tot 28 of zelfs 35 miljoen, terwijl 10 miljoen was begroot.

In tegenstelling tot eerdere Floriades kiest Almere voor een wereldtuinbouwtentoonstelling gecombineerd met een ‘groene’ stadswijk met 600 woningen en 60 waterwoningen. Voor opening van de tentoonstelling moet de beoogde projectontwikkelaar Amvest twee derde van de woningen hebben gebouwd, zodat stad ook te zien is.

Ten koste van groen

Het ontwikkelingsplan is onlangs bijgesteld, waardoor nu duidelijk is dat het evenement in ieder geval al 28 miljoen kost in plaats van tien. De grondexploitatie zorgt voor een tekort van 7 miljoen, omdat de gemeente niet meer dan 600 woningen wil bouwen. Meer zou ten koste gaan van het groen. Eerder werd al duidelijk dat extra inzet van gemeenteambtenaren 7 miljoen kost en externe adviseurs 4,4 miljoen extra kosten.   

Extra woningen

Mogelijke oplossing is de bouw van ruim duizend extra woningen. Of het voldoende is, hangt af van eventuele 'verrassingen'. Zo vond het Financieel Dagblad uit dat de uitkoop van een wokrestaurant dat deels op het terrein stond, vier miljoen kostte. Die post is buiten de Floriadebegroting gehouden. Onduidelijk is hoeveel de uitkoop van en camping, een duikschool en een jachthaven precies kost. Almere houdt het op 'enkele miljoenen'. Die staan ook niet op de Floriadebegroting. Een groep raadsleden vreest bovendien dat de gemeentelijke inzet ook meer kost dan de 7 miljoen. Deze zogenoemde Volggroep begroot de kosten op 35 miljoen. De leden missen de beloofde transparantie bij het college.   

'Verdienpotentieel'

De Floriade-organisatie laat bij monde van gemeentelijk programmadirecteur Remko Schnieders weten dat de Floriade ook veel investeringen oplevert. Het college wil veel uitgaven terugverdienen met de nieuwe opzet van de stadswijk, na het evenement. De Nederlandse Tuinbouwraad heeft samen met de gemeente onderzoek laten doen, waaruit de ruimte voor de duizend extra woningen komt. Volgens Schnieders is het 'verdienpotentieel' van het gebied veel groter dan de kosten van de Floriade. Morgen praat de raad over de Floriade. Vorige maand gaf de raad al aan tegenvallers niet zomaar te accepteren.