9 oktober 2018 Meer nieuws

Factsheets over positieve effecten van groen

Wageningen University & Research heeft factsheets samengesteld die aangeven wat groen in de stad voor effect heeft op klimaat en temperatuur, luchtkwaliteit, biodiversiteit en waterberging.

Dit is het eindresultaat van het project ‘Ecosysteemdiensten van boomkwekerijgewassen; de baten van bomen en groen in de stad’. Het gaat om vier factsheets en een bomenposter. Deze zijn met name bruikbaar voor kwekers en planners en beheerders van groen.

In de facsheets en bomenposter is alle wetenschappelijke kennis van de positieve effecten van bomen en groen op de leefomgeving in de stad samengevat. Het gaat om de vier factsheets: behandelen vier thema’s:

klimaat & temperatuur

waterhuishouding

luchtkwaliteit

biodiversiteit