11 oktober 2019 Meer nieuws

Factsheet over het gebruik van glyfosaat

In 2016 bedroeg de geschatte hoeveel gebruikte glyfosaat ongeveer 675.000 kg, zo blijkt uit de recent verschenen factsheet van Wageningen Economic Research (WER).

Het totale geschatte gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen bedroeg in 2016 ongeveer 2,4 miljoen kg werkzame stof. Uit de geanalyseerde cijfers van WER blijkt dat het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en van glyfosaat per jaar sterk schommelt door schommelingen in de onkruiddruk. Een verklaring van WER is dat 2014 een nat jaar was met een hoge onkruiddruk. Daarom werd er toen meer glyfosaat gebruikt dan in het droge jaar 2013.

2 kg per hectare

Uit de factsheet blijkt dat er op bloembollenbedrijven 2 kg werkzame stof per hectare wordt gebruikt. Het glyfosaatgebruik maakt ongeveer 25 tot 30% van het totale onkruidbestrijdingsmiddelgebruik uit. Op de bloembollenbedrijven wordt glyfosaat gebruikt voor het onkruidvrij maken van een perceel voordat men met de teelt begint. Bekijk de volledige factsheet.

60% van land- en tuinbouwbedrijven gebruikt glyfosaat

In de factsheet zijn tabellen opgenomen voor het gebruik van glyfosaat per sector. De opstellers van de factsheet concluderen dat in totaal gemiddeld iets minder dan 60% van alle land- en tuinbouwbedrijven in de periode 2011-2016 glyfosaat gebruikte. Glyfosaat maakt ongeveer een kwart uit van het totale onkruidbestrijdingsmiddelengebruik.

Waarom de factsheet?

Hoeveel onkruidbestrijdingsmiddelen en glyfosaat worden er gebruikt in de verschillende land- en tuinbouwsectoren? Die vraag kwam voort uit een motie van 2017 om het gebruik van glyfosaat te beperken. Om antwoord te geven op die vraag hebben onderzoekers van Wageningen Economic Research gebruik gemaakt van cijfers van vanaf 2011 tot en met 2016 van het Bedrijveninformatienet en de CBS-Landbouwtelling.

Bronnen: Groen Kennisnet en Wageningen Economic Research