23 april 2021 Meer nieuws

Extra ledenraadvergadering FloraHolland over zorgen leden

De ledenraad van Royal FloraHolland heeft besloten het verzoek van de noodrempetitie om een extra informele vergadering te houden toegewezen. Deze bijeenkomst wordt 20 mei gehouden. Aan de orde komen de adviesrol van de ledenraad en de uitvoering van de strategie van de veiling.

De verzoeken om een audit naar de bedrijfsvoering van de veiling en enkele besluiten terug te draaien zijn verworpen.

Recht doen aan bezwaren

De ledenraad wil maximaal ruimte bieden voor het gesprek met leden om recht te doen aan de bezwaren van de petitieverzoekers. De ledenraad is tot dit besluit gekomen op basis van gesprekken die zij met een groot aantal leden heeft gevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de ondertekenaars van de petitie vooral zorgen hebben over het functioneren van Floriday en er leven verschillende bezwaren over de digitale milieuregistratie en -certificering. Bovendien is er nog veel onduidelijk over Floriway en zijn er vragen over de rol en positie van de Ledenraad. Ook niet-ondertekenaars van de petitie herkennen dit geluid, maar vinden het gekozen middel te heftig.

‘Uitvoering had beter gekund’

Marcel van Tol, voorzitter van de Ledenraad: “De ledenraad heeft in zijn besluit aangegeven achter de strategie van Royal FloraHolland te staan. Wel is de ledenraad van mening dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten. Verder vinden we dat wij als Ledenraad in onze kracht staan, maar dat er ruimte voor verbetering is in de contacten met leden en de uitoefening van de adviestaken.”