22 november 2021 Meer nieuws

Extra aandacht voor waterkwaliteit tijdens teeltwisseling

De teeltwisseling in de glastuinbouw is in volle gang. Het moment voor Glastuinbouw Nederland en waterschappen om aandacht te vragen waterkwaliteit tijdens de teeltwisseling.

Rond de teeltwisseling is vaker sprake van grote vervuilingen in de sloten. Dit meten de waterschappen in overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen in de sloten. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en brengt daarnaast de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in gevaar, zo benadrukken de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, die samen met Glastuinbouw Nederland partner zijn van de Emissieloze kas.

Niet in de sloot

Het water dat gebruikt wordt voor de schoonmaak kan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en mag daarom niet op de sloot worden geloosd. Ook het uitlekwater van substraatmatten en groenafval mag niet in de sloot terechtkomen, geeft Glastuinbouw Nederland aan. Hun advies: ‘Zorg dat de containers met groenafval niet lekken naar het erf en oppervlaktewater. Vang het lekwater op. Dit moet worden geloosd op het riool.’

Handhavers extra alert

Ondanks de aandacht hiervoor zien waterschappen dat het niet overal goed gaat. Daarom zijn hun handhavers in deze periode extra alert. Waar nodig wordt er gehandhaafd en strafrechtelijk opgetreden.

Water hergebruiken

Ook tijdens het opstarten van de nieuwe teelt is het van belang om lozing te voorkomen en zoveel mogelijk water te hergebruiken volgens Glastuinbouw Nederland. Op de website glastuinbouw waterproof staan tips over het voorkomen van lozingen rondom de teeltwisseling. Zo is er een flyer met praktische tips en aandachtspunten om lozingen naar de sloten te voorkomen. Daarnaast is er een uitgebreidere brochure met de ‘Werkwijze voorkomen emissie teeltwisseling substraatteelt’.

Gezamenlijk belang

Ondernemers die de regels overtreden brengen schade toe aan het imago van de branche en brengen bovendien het middelenpakket in gevaar, waarschuwen de waterschappen: ‘Een goede waterkwaliteit is een gezamenlijk belang.’