1 februari 2019 Meer nieuws

Exportwaarde van bollen daalt

De exportwaarde van bloembollen is vorig jaar met 5% gedaald ten opzichte van 2017. Dat is de uitkomst van een raming door Wageningen Universiteit & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze cijfers komen uit het rapport ‘De Nederlandse landbouwexport in 2018 in breder perspectief’. De exportwaarde van de bloembollen inclusief wederuitvoer bedraagt in 2018 naar verwachting 765 miljoen euro. De oorzaak van de daling ligt voor een groot deel in de lagere bollenproductie in Nederland door de hete en droge zomer.

VS belangrijkste afnemer

De VS blijven de belangrijkste afnemer van bloembollen met 15%, China is tweede met 11%. Net als voorgaande jaren wordt ongeveer 35% van de bloembollen afgezet binnen de EU en 65% daarbuiten.

De import van bloembollen op de Duitse markt wordt, met een aandeel van 99%, gedomineerd door Nederland. De overige landen spelen geen enkele rol van betekenis.

Export vaste planten

De exportwaarde van boomkwekerijproducten – waar vaste planten onder vallen - nam toe met 7% tot ruim 1,5 miljard euro.

Het hele rapport is te downloaden van de website van het CBS.