15 maart 2019 Meer nieuws

Exportwaarde nipt over 1 miljard heen

In februari steeg de exportwaarde van bloemen en planten met 6 procent ten opzichte van die maand in 2018. De cumulatieve waarde overstijgt hiermee nipt € 1 miljard. Dit blijkt uit cijfers van Floridata

Oost-Europese bestemmingen, een goede Valentijnsdag en het retailsegment trokken de markten omhoog. Bij de toename met 6% afgelopen maand moet worden aangetekend, dat vorig jaar een daling werd geïncasseerd van 2% bij de start van een zeer koud voorjaar. In februari steeg de plantenwaarde met 13% en de bloemenwaarde met 3% in vergelijking met vorig jaar. Tot en met februari is de voorsprong ten opzichte van 2018 op de plantenomzet 7% (€ 359 miljoen) en op de bloemenomzet 2,5% (€ 725 miljoen).

Retail deed beter mee met Valentijn

De bloemengeefdagen zijn een belangrijke factor in de vraag naar bloemen en planten. Die geefdagen liggen met een late Pasen beter verspreid dan vorig jaar, wat gunstig is voor de afzet. Voor Valentijn bleven topprijzen uit. Dit heeft als voordeel dat de vraag na Valentijnsdag beter op peil blijft. In het retailsegment was Valentijnsdag dit jaar een topper, over het algemeen beter dan voorgaande jaren. In het pot- en tuinplantensegment is de retailafzet volgens Floridata sterker gestegen dan bij de snijbloemen.

Zorgen en hoop

Ondanks de toename van 3% van de exportwaarde op Duitsland in februari blijft de achterstand op de grootste markt voor Nederland 2%. Wereldwijd blijft het vooruitzicht op groei van de export gunstig zo meent de VGB. Met Rusland (+18% tot € 74 miljoen) en Polen (+10% tot € 49 miljoen) kent de top-5 bestemmingen tot en met februari twee Oost-Europese bestemmingen. Dat was vorig jaar voor het eerst het geval en is illustratief voor het toenemende belang van Oost-Europa voor de Nederlandse bloemen- en plantenexport. Wesley van den Berg van Floridata constateert dat de relatief grootste groei zich aftekent in de landen buiten de top 10.