12 april 2019 Meer nieuws

Exportwaarde bloemen en planten stijgt 2%

De exportwaarde bloemen en planten is in het eerste kwartaal met bijna 2% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Floridata die de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) vrijdag 12 april bekendmaakte.

Ondanks een terugval met 7% van de snijbloemenexport in maart heeft de Nederlandse groothandel in bloemen en planten het eerste kwartaal positief afgesloten. De grootmarkt Duitsland blijft echter fors achter. Spreiding van de afzetmarkten is volgens de VGB een van de sterke troeven van de sector, waarop het perspectief van wereldwijde afzetgroei is gebaseerd. Maar naast de zorg over de Duitse markt is de onduidelijkheid over Engeland onbevredigend.

Bloemenexport gedaald

De bloemenexport viel in de afgelopen maand met 7% terug en loopt cumulatief 1% achter, met een exportomzet van € 1,1 miljard.

De exportwaarde van pot- en tuinplanten klom in maart dit jaar met 8%, terwijl vorig jaar door de koude start van het voorjaar de maandomzet met 11% terugviel. Tot en met maart is de voorsprong in het plantensegment nu 7% op een cumulatieve waarde van € 600 miljoen.

Kwartaalomzet positief

Voor de tweede achtereenvolgende keer is de kwartaalomzet hoger dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder: + 1,6%. In 2018 werd in twee kwartalen een afname gerealiseerd na een periode van zestien kwartalen met exportgroei. “2018 was in de periode van vijf jaar waarin Floridata de exportstatistieken registreert het enige jaar zonder omzetgroei”, blikt manager Wesley van den Berg terug.

De krimp bij de bloemen afgelopen maand was in omvang de grootste sinds maart 2014, toen er een daling van 11% werd geïncasseerd. “Relatief grote dalingen en stijgingen op maandbasis blijven typerend voor de groothandel. Dankzij de marktspreiding is er een dempend effect waardoor er op totaalniveau de laatste jaren een gematigde groei kon worden gerealiseerd”, aldus directeur Matthijs Mesken van de VGB.

‘Pasen-omzet viel vorig jaar in maart’

De krimp met 18% in het bloemensegment op Duitsland afgelopen maand is illustratief voor de fluctuaties en geen uitzondering. “De Pasen-omzet viel vorig jaar in maart en valt dit jaar in april”, geeft Wesley aan. “Ook in april 2015 en 2013 deed zich een soortgelijke situatie voor waarbij de bloemenexport naar de oosterburen met 9% en 12% kromp. Pasen viel toen juist vroeg in het jaar”. De huidige achterstand van 6% naar Duitsland, met een marktaandeel van 27% verreweg de belangrijkste bestemming, baart niettemin zorgen.

Zorg over Brexit blijft

Het recente uitstel van Brexit heeft de zorg over de Engelse markt niet getemperd. “Wij hebben het goed voorbereid, maar alsnog een harde Brexit met onvoldoende facilitaire ondersteuning bij de douane en fytosanitaire autoriteiten kunnen voor onze sector rampzalig zijn”, stelt Directeur Wiebe van der Veen van Flower Trade Consult.

Tot en met maart is in zeven van de top 10-afzetlanden groei gerealiseerd en dat is beeldbepalend voor de wereldwijde markt van zo’n 120 landen die de Nederlandse groothandel bedient. Praktisch alle landen die planten afnemen noteren in de statistieken van Floridata groeicijfers. In het bloemensegment is dat beeld gemengder.