13 juni 2018 Meer nieuws

Exportwaarde bloemen en planten blijft in wispelturige markt op niveau

De bloemen- en plantenexport vanuit Nederland blijft ondanks wispelturiger marktomstandigheden op een vergelijkbaar niveau als in het recordjaar 2017, maar de spanning is groter. Dat blijkt uit de exportstatistieken van Floridata tot en met mei.

3 miljard euro aangetikt

Net als vorig jaar werd na vijf maanden de grens van 3 miljard euro aangetikt. Wisselende weersomstandigheden en valutakoersen hadden volgens de VGB een grote invloed. De verbreding van de export lijkt te temporiseren en planten doen het dit jaar tot nu toe beter dan bloemen.

‘Een handelsdag minder heeft altijd effect’

In de afgelopen meimaand kromp de totale exportwaarde met 1 procent tot 723 miljoen euro, waarbij de plantenwaarde steeg met 5 procent en de bloemenwaarde 6 procent kromp. “Vorig jaar stegen beide productgroepen in mei, vaak de maand met de hoogste exportwaarde, met bijna 13 procent tot het maandrecord van 733 miljoen euro. Dat de exportwaarde dit jaar dat niveau niet haalde is bij een gemiddelde stijging van 5 procent op jaarbasis dus niet verwonderlijk”, aldus Wesley van den Berg van Floridata. “Mei 2018 telde een handelsdag minder. Dat heeft altijd effect.”

Volgens directeur Matthijs Mesken van de VGB waren vooral de weersomstandigheden aanvankelijk rampzalig en later dit jaar weer gunstig voor de plantenafzet. “Het voorjaar was in het begin te koud en later met veel mooier weer juist gunstig voor de afzet van met name tuinplanten.” De exportcijfers bevestigen dat beeld: na drie maanden stond de exportteller in de min, na vijf maanden op een plus van 3 procent.

Planten doen het beter

”Na de eerste zes weken van de echte voorjaarspiek lag de tuinplantenmarkt fors achter en dat is in de zes weken daarna tot en met de Franse Moederdag eind mei meer dan goedgemaakt. Maar qua productiecapaciteit en logistiek was het bijna niet te behappen en moest iedereen alle zeilen bijzetten”, blikt Gert Woelderink van Javadoplant terug. Van den Berg: ”In de plantenmarkt lijken de verschillen in resultaten groter te worden.”

Acht van de tien afnemende landen van pot- en tuinplanten uit Nederland liggen tot en met mei voor op 2017, alleen het Verenigd Koninkrijk en Italië blijven achter. Bij de bloemen is het omgekeerde het geval: alleen Polen en Rusland noteren tot en met mei een plus. “Dat is illustratief voor de afzetpotentie voor de Nederlandse bloemisterijsector in Oost-Europa”, stelt Mesken.

Groei spreiding lijkt te stabiliseren

Vijf jaar geleden waren de top-10 afzetlanden goed voor 83 procent van de exportwaarde en dat liep geleidelijk terug tot 79 procent vorig jaar: de spreiding van export naar meerdere landen steeg. Maar tot en met mei dit jaar is de top-10 weer goed voor 79 procent van de omzetwaarde en groeien de landen buiten deze top minder. Dat schrijven handelaren toe aan grotere schommelingen in valuta.

‘Inzetten voor een breed assortiment’

“Bestellingen uit het Verre Oosten zijn groter, maar ook onregelmatig”, is de ervaring van Marc Limmen van Barendsen Export. Floridata signaleert een relatief hogere bloemen- en plantenexport naar het Midden- en Verre Oosten en hierbij speelt de dollarkoers een belangrijke rol. “Met de logistiek en vooral het brede en diepe assortiment vervult Nederland een bijzondere rol in de internationale bloemenhandel. Vooral voor dat brede assortiment moeten we ons sterk blijven maken”, vult Limmen aan.

Afsluiten met een plus

Exporteurs rekenen erop, dat Nederland 2018 met positieve groeicijfers afsluit. Vorig jaar werd tot en met mei een stijging van bijna 8 procent gerealiseerd en kwam de groei uiteindelijk uit op 5 procent tot het omzetrecord van 6 miljard euro. Dat dit jaar alleen in januari een plus werd genoteerd en in de maanden februari tot en mei een kleine min, is vooral in Noord-West Europa toe te schrijven aan zeer wisselvallige weersomstandigheden.