19 januari 2018 Meer nieuws

Export landbouwproducten in 2017 bijna 92 miljard euro

In 2017 is voor een bedrag aan 91,7 miljard euro geëxporteerd aan landbouwgoederen, opnieuw een recordbedrag.

Dat is een groei van 7 procent ten opzichte van 2016, toen het exportbedrag 85,5 miljard euro betrof. Daarnaast exporteerde Nederland vorig jaar 9,1 miljard euro aan landbouw gerelateerde goederen, zoals landbouwmachines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft deze cijfers gepresenteerd tijdens de Grühne Woche, de jaarlijkse internationale landbouwbeurs die in Berlijn plaatsvindt.

‘Exporteren van kennis steeds belangrijker’

Minister Carola Schouten: “De exportgroei bevestigt de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Minstens zo belangrijk is de sterke kennis en innovatiekracht van ons land. Nederland ontwikkelt slimme landbouwtechnieken die een bijdrage kunnen leveren aan klimaatverandering, groeiende bevolking en voedsel, die tegelijkertijd ten goede komen aan onze exportpositie. Het exporteren van deze kennis wordt steeds belangrijker.”

Waar gaan Nederlandse producten naartoe?

De meeste landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland. Daarna volgen België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Aardappelen, groente en fruit zijn voor het buitenland de meest populaire Nederlandse producten. In 2017 droegen deze ruim 13 procent bij aan de totale exportwaarde. De sierteelt heeft een aandeel van bijna 10 procent.

48 miljard euro aan landbouwexport en gerelateerde goederen

De landbouwexport leverde vorig jaar 44 miljard euro op voor de Nederlandse economie. Ongeveer 40,5 miljard euro is daarbij te danken aan producten van Nederlandse makelij, 3,5 miljard euro is afkomstig van goederen die eerst geïmporteerd zijn en na een beperkte bewerking Nederland weer verlaten. Inclusief landbouw gerelateerde goederen zijn de verdiensten zelfs 48 miljard euro.

Europa belangrijk voor export

De cijfers laten het belang van de Europese interne markt zien, 78 procent van de Nederlandse export van bewerkte en onbewerkte landbouwgoederen gaan naar andere EU-lidstaten. Nederland is al jaren een belangrijke wereldspeler in de agrisector. Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste landbouwexporteur.