29 maart 2022 Meer nieuws

Experiment Freesia-teelt zonder stomen

Er wordt geëxperimenteerd met ongestoomde Freesia-teelt in de Demokas2030 van Wageningen Universiteit (WUR) in Bleiswijk, in een poging het gasverbruik verder terug te schroeven. Een fossielvrije teelt is het uiteindelijke doel.

Omdat de kastemperatuur bij Freesia relatief laag is, is in de vorige winterteelten in de kas al een groot deel van de warmtebehoefte ingevuld met de warmte van de led-lampen. In de huidige teelt wordt een hogere etmaaltemperatuur aangehouden dan vorig jaar. Hierdoor is de teelt versneld, wordt minder gelucht en gaan minder warmte en CO2 verloren.

Niet stomen: Grote verschillen

Werd eerder twee keer per jaar gestoomd na iedere teelt, dit keer is de helft van de kas vooraf niet ontsmet. Het stomen zorgt voor een hoog gasverbruik. Of dat in de praktijk goed uitpakt is de vraag, want in de ongestoomde bedden zijn nu grote verschillen tussen de cultivars te zien, vooral bij gevoelige cultivars. In de gestoomde bedden staat het gewas er bij alle cultivars goed bij en worden veel takken geoogst.

Bodemleven

In de gestoomde en ongestoomde zandbedden worden monsters geanalyseerd om te zien welke verschillen er zijn in bodemleven. Als bekend is welke nuttige micro-organismen van nature in het zand en op de Freesia-wortels overleven, kunnen die in een vervolgteelt gericht worden gestimuleerd. Ook wordt gemeten of en hoeveel groeiremmende stoffen in het drainwater en in het zand voorkomen.