15 mei 2020 Meer nieuws

Europese goedkeuring voor irrigatie met gezuiverd afvalwater

Gezuiverd afvalwater mag gebruikt worden voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Het Europees Parlement heeft het wetsvoorstel over kwaliteitseisen van hergebruikt afvalwater goedgekeurd.

Het voorstel was al goedgekeurd tijdens onderhandelingen tussen EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. De goedkeuring door het Europees Parlement betekent dat de wet daadwerkelijk geïmplementeerd wordt.

Nieuwe bron bij droogte

Volgens Europarlementariër Jan Huitema (VVD) is de goedkeurig belangrijk voor de hele agrarische sector gezien de toenemende droogte waarmee boeren en tuinders in heel Europa mee te maken hebben. "We moeten daarom niet alleen grond- en oppervlaktewater gebruiken voor irrigatie, maar ook kijken naar nieuwe bronnen. Zo kan afvalwater dusdanig gezuiverd worden dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen: een win-win situatie voor mens, boer en milieu."

Gelijk speelveld

In het voorstel staan Europese kwaliteitscriteria voor het hergebruikte water, die in alle lidstaten voedselveiligheid en volksgezondheid waarborgen. Die criteria zijn met name voor Nederland erg belangrijk. "In Nederland stellen wij al heel hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt om te irrigeren. Die kwaliteitseisen moeten overal in Europa gelijk zijn. Dat is zowel belangrijk voor voedselveiligheid en volksgezondheid, als voor onze concurrentiepositie in Europa."