18 juni 2020 Meer nieuws

Europees onderzoek naar effecten middelen

Europese onderzoekers gaan de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op milieu, planten, dieren en mensen integraal onderzoeken. Er wordt 15 miljoen EU-geld voor uitgetrokken. Wageningen University & Research leidt het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in tien Europese regio’s. Het is de eerste integrale studie naar de gevolgen van het middelengebruik in de land- en tuinbouw. In de tien regio’s wordt het middelengebruik in kaart gebracht en de gevolgen daarvan voor de ecosystemen, voedsel en mensen. In Nederland wordt onderzoek gedaan bij tien reguliere en tien biologische aardappeltelers en melkveehouders in Groningen.

Effecten van cocktails bekijken

Met behulp van (eco)toxicologische tests hopen de onderzoekers de effecten van cocktails van middelen in beeld te krijgen. In Europa komen zo’n tweeduizend verschillende middelen voor. Geissen in Resource, het blad van WUR: “Wij willen de effecten gaan meten van pesticidecocktails zoals die daadwerkelijk voorkomen in de voedselketen. Zo willen we een goed beeld krijgen van residuen van pesticiden in de eco- en voedselsystemen in Europa.’

Meer zicht op daadwerkelijke risico's

Tot dusverre onderzoeken eco-toxicologen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het bodemleven. Milieukundigen beoordelen de effecten ervan op plant en dier. Medische wetenschappers en toxicologen kijken naar de effecten van middelen op de gezondheid. Meestal gaat dit om laboratoriumstudies of epidemiologisch onderzoek. De uitkomsten voeden een model dat de gezondheidsrisico’s berekent. Deze modellen zo’n dertig jaar oud, zegt Violette Geissen, hoogleraar bij Bodemfysica en Landbeheer bij WUR. Met het nieuwe onderzoek wil Geissen de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s van middelen bij mens, dier, plant en bodemleven vaststellen.

Geissen werkt in het onderzoek met een multidisciplinair team van 28 instellingen uit tien EU-landen. Die gaan de komende vijf jaar het onderzoeksproject ‘doen. Het onderzoek start in september.