10 maart 2020 Meer nieuws

Eurofins: ‘Zeer lage nutriëntenvoorraden’

De neerslag van de afgelopen maand zorgt volgens Eurofins Agro voor lagere stikstofvoorraden in de bodem. Ook komt de mineralisatie niet overal op gang, signaleert het bedrijf dat bodemanalyses maakt.

Er viel bijna twee keer zoveel regen dan normaal in februari. Daardoor is een groot deel van de nutriënten uitgespoeld en komt het bodemleven, dus de mineralisatie, maar langzaam op gang. Eurofins Agro ziet dit jaar met name veel lagere stikstofvoorraden vergeleken met voorgaande jaren. De verschillen tussen percelen en regio’s blijken bovendien vele malen groter dan gebruikelijk.

Bemesting aanpassen

Door de extreme omstandigheden kan ook de voorraad van de overige nutriënten zijn geslonken. Het is volgens Eurofins raadzaam de bemestingsadviezen aan te passen. Vooral de uitspoelingsgevoelige nutriënten zoals stikstof (N), zwavel (S), kalium (K) en natrium (Na). Ook de sporenelementen zoals borium (B) laten de afgelopen twee jaar veelal een ander beeld zien dan gebruikelijk, blijkt uit de analyses.