12 juli 2021 Meer nieuws

EU-kwekersrecht loopt af eind kalenderjaar en wordt 30 jaar

Kwekersrechten die op een bepaalde datum aflopen, verliezen pas hun kwekersrechtstatus (bij maximale benutting) op de laatste dag van datzelfde kalenderjaar. Tevens ligt er een EU-akkoord dat het kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig klein fruit en houtige sierplanten verlengt van 25 naar 30 jaar.

Dat de kwekersrechtstatus pas op de laatste dag van datzelfde kalenderjaar afloopt, hebben de Europese Commissie, Raad en Parlement in afstemming met de Europese registratieautoriteit CPVO vastgesteld, zo meldt Plantum. Omdat kwekersrechten gedurende het jaar verleend worden, staat in de CPVO-database (de database van het Communautair Bureau voor plantenrassen) nu de datum van afloop van het recht als de datum van verlening vermeerderd met het aantal beschermingsjaren. De werkelijke datum van afloop ligt dus later, op 31 december van dat betreffende jaar. Het CPVO moet nog besluiten hoe ze dit praktisch gaan doorvoeren in de verschillende databases.

Dertig jaar kwekersrecht in plaats van 25 jaar
Deze verduidelijking is het resultaat van een discussie die ontstond nadat het wetsvoorstel tot verlenging van het kwekersrecht van 25 naar 30 jaar voor bloembollen, asperge en houtige gewassen vertraging heeft opgelopen. In het voorstel was een ingangsdatum van 1 juli 2021 opgenomen, maar deze datum wordt niet gehaald. Dit wordt nu naar verwachting oktober/november 2021. Voor enkele titels die op het moment van aflopen staan en net buiten de verlenging dreigden te vallen, is die consequentie vooralsnog van de baan.

De plenaire behandeling in het EP van de verlenging staat gepland direct na het zomerreces begin september. De stemming in de AGRI-commissie van het Parlement werd in juni soepel gepasseerd. Plantum dankt daarvoor de rapporteur Bert-Jan Ruissen, alsmede co-rapporteurs Annie Schreijer-Pierik en Jan Huitema. De vertraging is ontstaan doordat de juridische dienst van de Raad nog wat tekstuele puntjes op de i wil zetten. De verwachting is echter nog steeds dat alle instituties met het voorstel gaan instemmen.

Ruissen geeft aan dat de Europese Commissie het voorstel om het kwekersrecht op bloembollen, houtig klein fruit en houtige sierplanten te verlengen van 25 tot 30 jaar steunt. Afgelopen vrijdag is daar in Brussel een akkoord over gesloten met de EU-lidstaten en de Europese Commissie.