8 juli 2021 Meer nieuws

Etiketuitbreiding herbicide Corzal SE in vaste planten

Het Ctgb heeft 24 juni de etiketuitbreiding van Corzal SE (fenmedifam 160 g/l) in diverse kleine teelten goedgekeurd. Corzal SE mag als herbicide nu ook worden ingezet in de onbedekte teelt van onder meer vaste planten.

Het gaat om een uitbreiding met kleine toepassingen (KUG), die met hulp van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen is gerealiseerd.

Kenmerken Corzal SE

Belangrijke kenmerken van Corzal SE:

  • bladherbicide zonder bodemwerking;
  • bestrijdt eenjarige breedbladige onkruiden;
  • bij voorkeur op zeer jonge onkruiden (kiembladstadium) toepassen;
  • minder gevoelige onkruiden zijn: kamille, kleefkruid, varkensgras, perzikkruid, waterpeper en opslagplanten van koolzaad;
  • grassen en wortelonkruiden worden niet bestreden;
  • spuiten bij groeizaam weer en bij voorkeur bewolkte lucht;
  • toepassen in 200-400 liter water per ha.

KUG-toelating

Bij een KUG-toelating is geen selectiviteits- en effectiviteitsonderzoek uitgevoerd door de aanvrager. Daarom is het raadzaam eerst een proefbespuiting uit te voeren. Het gebruik in zogenaamde kleine gewassen is voor risico van de gebruiker.

Nieuw Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Op dit moment is in de markt nog voorraad Corzal SE aanwezig met op de verpakking het W4 etiket. Met de uitbreiding van 24 juni mag het middel met het W4 etiket worden gebruikt volgens het nieuwe W5 Wettelijk Gebruiksvoorschrift. Verpakkingen met het W5 etiket zullen eind 2021 beschikbaar zijn. Het advies aan telers is om het W5 Wettelijk Gebruiksvoorschrift uit te printen en dit document te bewaren in de middelenkast.

Klik hier voor het nieuwe W5 Wettelijk Gebruiksvoorschrift.