8 januari 2020 Meer nieuws

Etiket biofungicide uitgebreid naar bedekte sierteelt

De toelating van het biofungicide T34 biocontrol, op basis van de 'werkzame stof' Trichoderma asperellum, werd in november vorig jaar uitgebreid in een groot aantal bedekte teelten. Eind december is ook de etiketuitbreiding gerealiseerd op de afgeleide toelating Asperello T34 Biocontrol, tegen wortelrot en Fusarium.

Dit meldt Glastuinbouw Nederland die ook de aanvraag bij het Ctgb deed.

Door deze etiketuitbreiding is Asperello T34 nu ook inzetbaar in de bedekte teelt van onder andere bloembol- en bloemknolgewassen, potplanten, snijbloemen, trekheesters, snijgroen, boomkwekerijgewassen, vasteplantenteelt en veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen. Het schimmelbestrijdingsmiddel Asperello T34 Biocontrol had sinds 2016 een toelating in vruchtgroenten van Solanaceae ter bestrijding van wortelrot en in anjer ter bestrijding van Fusarium.

Proefbespuiting aangeraden

Voor deze toepassing is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Een proefbespuiting wordt daarom aangeraden. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het wettelijk gebruiksvoorschrift van Asperello T34 Biocontrol, 15212 N is hier te vinden.