1 juli 2022 Meer nieuws

Flyer project verbetering bodem en water NOP

Acht akkerbouwers en bloembollentelers in de Noordoostpolder hebben een toekomstbestendig en nagenoeg emissieloos erf gerealiseerd. Dit is een van de resultaten van het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’.

De afgelopen 3 jaar voerde CLM Onderzoek en Advies samen met totaal 30 akkerbouwers en bollentelers uit Creil en Espel het project uit. De deelnemers legen met behulp van een POP3- subsidie een nieuwe wasplaats met zuiveringssysteem aan. De ervaringen zijn gebundeld in een interactieve flyer.

Het project is ontstaan doordat akkerbouwers en bollentelers in het gebied verder aan de slag wilden om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Er is meer kennis verkregen over geïntegreerde gewasbescherming en bodem.

Subsidie

Rick de Wit van het bloembollenbedrijf met lelies in Espel was een van de bollenkwekersdeelnemers. Het bedrijf streeft een duurzame lelieteelt na en daar hoort een wasplaats bij, aldus Rick de Wit. “De Europese POP3-subsidie maakt het aanpakken van erfemissie aantrekkelijk. Het samen oppakken in een groep had als pré dat deelnemers actiegericht waren en de begeleiding heeft ook geholpen, je praat met elkaar, in mijn eentje had ik deze uitvoering niet bedacht”, zegt hij over de wasplaats in de flyer.

Twee wasplaatsen

De Wit koos voor twee naast elkaar gelegen wasplaatsen; de wasplaats voor gewone machines en de wasplaats voor het reinigen en vullen van machines die in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen, gescheiden door een drempel in het midden. Het is een afsluitbare afvoergoot, zodat regenwater vanaf de wasplaats naar de infiltratievoorziening kan stromen. Hij koos bewust voor een relatief grote wasplaats, zodat de rooimachine erop schoongemaakt kan worden en besmetting met aaltjes kan worden voorkomen.