28 oktober 2021 Meer nieuws

Enquête: impact energiekosten op glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland heeft een enquête onder zijn 1.200 bedrijfsleden uitgezet om te kijken welke effecten de bedrijven ondervinden van de hoge energiekosten. Hiermee wil de organisatie een zo actueel en compleet mogelijk inzicht in de situatie krijgen.

De vragen die in de enquête gesteld worden gaan onder andere over hoeveel procent van de gas- en elektriciteitsbehoefte voor 2021 en 2022 zijn vastgelegd door de glastuinbouwbedrijven. Maar ook of ze een kostenstijging ondervinden en hoeveel dan. Of dat de bedrijven aanpassingen doen in het teeltregime vanwege de hoge energiekosten. Ook wordt gevraagd in hoeverre er liquiditeitsproblemen en langdurige financiële problemen op bedrijven ontstaan als de huidige prijzen aanhouden en of er steun en zo ja welke steun er nodig is.

Met de antwoorden kan de belangenbehartigingsorganisatie de impact van de hoge energiekosten beter duiden en de lobby-aanpak aanscherpen. De enquête is mede op basis van gesprekken met ondernemers in Noord-Brabant en Zeeland opgesteld. Die zijn namelijk deels al telefonisch benaderd door medewerkers van Glastuinbouw Nederland en ZLTO als onderdeel van een steekproef.

Per mail uitgenodigd

De 1200 leden hebben gisteren per e-mail het verzoek om mee te doen aan de enquête ontvangen. In de mail staat een link naar de enquête. De enquête staat open tot vrijdag 5 november, 14.00 uur, aldus Glastuinbouw Nederland. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten maakt Glastuinbouw Nederland via haar nieuwsmail bekend.