14 januari 2022 Meer nieuws

Enquête: Hoe hoog is de 'personeels-nood'?

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, KAVB, LLTB, ZLTO en LTO Noord vragen werkgevers een enquête in te vullen om een beeld te krijgen van hoe groot het probleem is om beschikbare seizoenarbeiders te krijgen.

De organisaties krijgen hebben dit gedaan omdat ze zorgelijke signalen krijgen over het invullen van vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt wordt gevoeld, met name voor de teelt- en oogstwerkzaamheden in het komende seizoen. De instroom van internationale werknemers uit de bekende herkomstlanden als Polen, Roemenië en Bulgarije vermindert en werkgevers moeten steeds meer concurreren met werkgevers in andere sectoren, zoals de logistiek. Andere oorzaak is dat de herkomstlanden hun eigen inwoners steeds meer nodig hebben voor werkzaamheden. Daarnaast zorgt corona voor extra onzekerheden.

Als er tekort medewerkers beschikbaar zijn in de Europese Unie, willen de werkgeverorganisaties wellicht pleiten voor het afgeven van tewerkstellingsvergunningen.

Cijfers nodig

Actie is nodig om het probleem van de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Daartoe willen de werkgeversorganisaties eerst weten hoe omvangrijk het probleem is. Om een goed beeld te krijgen van de ‘nood’ en om de politiek te bewegen het huidige vergunningenbeleid te heroverwegen, zijn er cijfers nodig die het probleem duiden. Daarnaast zijn de organisaties ook benieuwd naar voorstellen voor oplossingen vanuit de werkgevers in de land- en tuinbouw zelf.

Help mee en vul deze enquête uiterlijk 23 januari in. Het invullen kost 5 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt.