17 december 2018 Meer nieuws

Engelstalige boeken over broei van tulpen en lelies

Stichting Bollenacademie heeft twee Engelstalige boeken uitgebracht: ‘Forcing Tulips’ en ‘Forcing Lilies’. Het zijn vertalingen van de eerder door de Bollenacademie uitgegeven ‘De broei van tulpen’ en ‘De broei van lelies’.

Met deze Engelse boeken kunnen buitenlandse werknemers op Nederlandse broeierijbedrijven hun kennis vergroten. De boeken hebben ook een toegevoegde waarde voor de internationale relaties van Nederlandse bloembollenbedrijven.

Van uitgangsmateriaal tot eindproduct

De boeken beschrijven de productie van snijbloemen van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van het eindproduct. Alle technische aspecten komen daarbij aan bod: planten, gewasverzorging, oogst, verwerking, bewaring en ziekten en plagen. Daarnaast bevat het boek algemene informatie over botanische kenmerken, sortiment en de economische waarde. Ook de inrichting van de kas, arbeid en planning worden besproken. De boeken worden gedrukt ‘on demand’ en zijn verkrijgbaar voor € 59 bij het Ontwikkelcentrum. Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn bij de webshop van het Ontwikkelcentrum te koop.

Kennis vastleggen en verspreiden

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “We hebben inmiddels al boeken uitgegeven over het telen van tulpen, lelies, narcissen, hyacinten en sneeuwklokjes. Ook zijn er thematische boeken verschenen, zoals De bloembollenketen en Ziekten en plagen bij bloembollen. Met deze twee Engelstalige boeken willen we ook een bijdrage leveren aan het kennisniveau van de buitenlandse werknemers in onze sector.”

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van Forcing Tulips en Forcing Lilies wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.