27 december 2018 Meer nieuws

Energie-investeringsaftrek stimuleert energietransitie

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen weer gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het budget voor de EIA in 2019 bedraagt 147 miljoen euro.

Bedrijven die investeren in op de Energielijst genoemde technieken kunnen tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Een grote wijziging dit jaar is de toevoeging van een hoofdstuk gericht op energietransitie. Er staan bijvoorbeeld technieken op om de afvang en de opslag van CO2 te bevorderen. Bovendien wordt vanaf 2019 de opslag van duurzaam geproduceerde warmte en elektriciteit gestimuleerd.

Energiebesparing en duurzame groei

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën energiebesparing en duurzame economische groei stimuleren. Tevens levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.