30 juli 2020 Meer nieuws

Eisen VK Xylella fastidiosa gelden waarschijnlijk in 2021 weer

De tijdelijke eisen voor Xylella fastidiosa (Xf) die het VK per 21 april 2020 heeft ingesteld, en die bij besluit van de Europese Commissie per 20 juni 2020 weer zijn ingetrokken, zullen vermoedelijk na de brexit-overgangsperiode op 31-12-2020, weer van kracht worden.

Dit meldt de NVWA. ‘Onduidelijk is nog of de eisen op dat moment hetzelfde zullen zijn als de eisen die per 20 juni 2020 zijn ingetrokken, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gelijk zullen zijn aan de eisen die het VK in het voorjaar van 2020 heeft gecommuniceerd.’

Als een producent in 2021 wil kunnen voldoen aan de eisen die het VK heeft gesteld per 21 april 2020, dan zullen er in het teeltseizoen 2020  aanvullende inspecties moeten worden uitgevoerd die niet standaard zijn opgenomen in de plantenpaspoortinspecties. Dit betreft vooral inspecties in de omgeving van de kwekerij. Naktuinbouw zal hiertoe een extra module VK aanbieden. Voor geïmporteerd plantmateriaal zullen met het land van origine vergelijkbare afspraken gemaakt moeten worden.