16 maart 2021 Meer nieuws

Werkgevers leggen eindbod cao Open Teelten neer

De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao Open Teelten hebben een eindbod voor een nieuwe cao neergelegd bij de vakbonden. Het gaat om een drie jaar lopende cao met een loonsverhoging van 4 procent.

De werkgevers hebben een eindbod neergelegd omdat het de onderhandelingspartijen niet lukt samen tot een onderhandelingsresultaat of -akkoord te komen. Alleen als de achterbannen van CNV en FNV hiermee volledig akkoord gaan, is er sprake van een nieuwe cao. CNV Vakmensen weet dat op 29 maart, en FNV geeft aan over twee weken te weten of leden akkoord gaan met het eindbod. CNV Vakmensen adviseert haar leden het eindbod te accepteren, FNV legt het neutraal aan haar leden voor.

Twee keer twee procent loonsverhoging

De nieuwe cao moet lopen van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023. De eerste loonsverhoging van 2 procent is gepland op de eerstvolgende betaalperiode na totstandkoming van het cao-akkoord, de volgende 2 procent loonsverhoging per 1 juli 2022.

In het eindbod staat dat de zondagtoeslag niet altijd meer 100 procent is, maar in sommige gevallen 50 procent. In dat laatste geval betreft het zondagen die als vijfde werkdag aangemerkt kunnen worden in het rooster en uiterlijk vier weken van tevoren aan de werknemer persoonlijk bekend zijn gemaakt.

WAB-invloed verandert niet

Aan de negatieve effecten van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt niets gedaan. Zo moeten werkgevers door de WAB een hoge ww-premie afdragen voor seizoensgebonden, tijdelijke arbeid. Wel hebben werkgevers en werknemers afgesproken dat wanneer de politiek en het ministerie van SZW in de toekomst besluiten tot een lage WW-premie voor seizoengerelateerde arbeid, CNV Vakmensen en FNV meewerken om samen met werkgevers te bekijken voor welke seizoenarbeid dit kan worden vastgelegd in de cao. Ook spannen werkgevers- en werknemersorganisaties zich tijdens de nieuwe cao-periode in om werkgroepen te vormen die kijken naar betere huisvesting en duurzame inzetbaarheid.

'We nemen onze verantwoordelijkheid'

Wim van den Boomen, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de werkgeversorganisaties (NFO, KAVB, LTO Nederland en Anthos), noemt het jammer dat het met een eindbod moest komen. Maar hij geeft aan dat werkgevers met dit eindbod een balans hebben gevonden tussen de economische werkelijkheid in de sector en een goede cao voor leden en medewerkers. “Maar wij nemen nu wel, in het kader van goed werkgeverschap, onze verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van de cao Open Teelten.”

De volledige tekst van het eindbod van werkgevers is te lezen op de site van LTO Nederland.