10 november 2020 Meer nieuws

Eindbod cao glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland hebben aan CNV Vakmensen en FNV een eindbod gedaan voor een nieuwe cao Glastuinbouw: 2 procent op het salaris in 2021 en 2022, met uitzondering voor bedrijven die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen. De bonden konden nog niet reageren.

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2022. De laatste cao-verhoging was in 2019. Woordvoerder Ilse Lensink zegt namens de werkgevers dat de tweede coronagolf voor veel bedrijven de kans op een goed jaar in 2021 klein maakt. “Daarom hebben we ervoor gekozen de loonsverhogingen in 2021 te spreiden, maar wel met een eerste verhoging op 1 januari.” Deze verhoging op 1 januari 2021 is anderhalf procent. Op 1 oktober stijgen dan de salarissen met een half procent en op 1 april 2022 stijgen de salarissen met twee procent.

'Eindbod enige kans op cao'

De werkgevers willen een afspraak over de WW-premie voor seizoensarbeid in de cao opnemen. Door de Wet Arbeid in Balans (WAB) die sinds begin 2020 van kracht is, is de premie voor tijdelijk werk extra hoog met hoge kosten voor de sector tot gevolg. Er worden gesprekken gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar de bonden hebben al aangegeven niet mee te werken. Lensink: “Daarmee houden ze onvoldoende rekening met de glastuinbouw. Het eindbod is nog de enige mogelijkheid om op korte termijn tot een cao te komen.”

40 procent minder omzet

Volgens Glastuinbouw Nederland is de sector hard geraakt door de coronacrisis en de daar uit voortvloeiende extra maatregelen die op de werkvloer genomen zijn om te kunnen blijven werken. Omzetten zijn op het moment 40 procent lager vergeleken bij 2019.

Ondanks de overheidssteun zijn de financiële zorgen niet weg. De extra kredieten, uitgestelde belastingen en energielasten moeten alsnog worden betaald. Daarom kunnen werkgevers gebruikmaken van de uitzonderingsregeling in de voorgestelde cao: de loonsverhoging van 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 is in overleg met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of via werknemersoverleg zes maanden later in te voeren. Als later blijkt dat de omzet toch bijna het niveau van 2019 haalt, krijgen werknemers een eenmalige uitkering. Het gaat om anderhalf procent van het salaris over de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. In dat geval gaat de eerstvolgende verhoging van half procent in op 1 oktober 2021.

Belangen werknemers

Met dit eindbod en de uitzonderingsregeling houden werkgevers volgens Lensink rekening met de belangen van werkgevers en hun werknemers op de korte en de wat langere termijn. “Op de korte termijn door de lonen al in januari gematigd te verhogen en op de lange termijn door de lasten niet al te snel te laten stijgen en zo werkgelegenheid te behouden.”