30 juli 2020 Meer nieuws

Eigen verklaring nodig bij vaststelling steunfonds Sierteelt

Ondernemers die tot een bedrag van € 25.000 tegemoetkoming hebben aangevraagd uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw, moeten een extra document invullen en naar RVO sturen. Dat laat de RVO weten, aldus Glastuinbouw Nederland op haar website.

Het betreft een eigen verklaring waarmee de ondernemer aangeeft zich aan de regels te houden en de aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. Het is daarmee niet nodig om bewijsstukken door een accountant te laten opstellen en mee te sturen.

Het gaat hierbij om ondernemers die tot een bedrag van € 25.000 hebben aangevraagd. Bij een groter bedrag aan tegemoetkoming, is aanvullend bewijs nodig. De uitwerking daarvan is nog niet vastgesteld, aldus RVO. Zodra dit wel het geval is, maakt de dienst daar melding van op haar webpagina over de steunmaatregel.

Het aanvragen van de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) kan tot en met 31 augustus. Ook is het nog mogelijk om de aanvraag te wijzigen of in te trekken. Volgens RVO gebeurt dat wijzigen of intrekken slechts mondjesmaat.