12 november 2019 Meer nieuws

Eigen stikstofbank gemeenten Noord-Holland

Drie gemeenten in Noord-Holland komen samen met een eigen stikstofbank, omdat ze vinden dat ze te lang op maatregelen van het kabinet en de provincies moeten wachten. Dat meldt Het Parool. 

Wethouders van de gemeenten Bergen, Schagen en Opmeer nemen het voortouw. Ze hopen dat andere gemeenten zich aansluiten. Plan is om een soort depositiebank op te richten, waarin rechten op emissie van stikstof kunnen worden verhandeld. Als een bedrijf stopt of door maatregelen minder stikstof uitstoot, kan dat saldo via de bank worden benut voor een ander project.

Oud instrument

Feitelijk vallen de Noord-Hollandse gemeenten met een depositiebank terug op een instrument dat werd gebruikt voordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2015 inging. De Raad van State zegt nu dat het PAS niet voldoet aan de Europese regelgeving. De gemeenten gaan naar de beschermde Natura 2000-gebieden in de regio kijken, om te bepalen hoeveel stikstofdepositie voor deze gebieden nog aanvaardbaar is.