15 september 2020 Meer nieuws

Effect van stijging ODE-tarieven

Wageningen University & Research heeft gekeken naar de tariefstijging van Opslag Duurzame Energie (ODE) en de effecten op kosten en CO2-emissie in de glastuinbouw. Daaruit blijkt dat het gemiddeld kosteneffect voor de glastuinbouwsector beperkt is, behalve voor bedrijven met belichting en een rem op reductie CO2-emissie.

Door de veranderingen van de ODE-tarieven op inkoop van elektriciteit in 2020 nemen de ODE kosten van de glastuinbouwsector in 2020 met minimaal € 30 miljoen en de kosten per vestiging met gemiddeld € 9.300 (+153%) toe. De gemiddelde extra ODE-kosten liggen voor de vestigingen met belichting een factor 24 hoger dan bij de vestingen zonder belichting.

De rekensom:

Voor vestigingen zonder belichting (78% van de vestigingen en 60% van het areaal) bedraagt de kostenstijging in 2020 gemiddeld € 1.500, uiteenlopend van € 0 tot € 29.000.

Voor vestigingen met belichting (22% van de vestigingen en 40% van het areaal) bedraagt de kostenstijging in 2020 gemiddeld € 36.500, uiteenlopend van € 200 tot € 136.000.

Binnen de groep met belichting heeft 69% van de vestigingen met daarop 88% van het areaal extra ODE-kosten die boven het gemiddelde van de gehele sector liggen (€ 51.000 ten opzichte van € 9.300). Voor het grootste deel van het areaal met belichting zijn de kosteneffecten dus substantieel volgens Wageningen University & Research .

Effecten rentabiliteit en bedrijfsresultaat

Door de hogere ODE-kosten op inkoop van elektriciteit nemen de totale kosten van de glastuinbouwbedrijven toe met gemiddeld 0,6%. De netto-energiekosten stijgen met gemiddeld 4%. Het gemiddelde netto bedrijfsresultaat daalt met 6%. Bij de bedrijven met belichting zijn de effecten op de kosten en de economische bedrijfsresultaten groter. Bij deze groep daalt het bedrijfsresultaat met circa 11%.

Kosten voor voorlopers gemiddeld 262% hoger

Bedrijven die vergaande of volledige reductie van de CO2-emissie hebben gerealiseerd kopen meer elektriciteit in. Dit brengt substantiële extra ODE-kosten met zich mee in vergelijking met gangbare bedrijven. De extra ODE-kosten liggen voor de voorlopers in 2020 gemiddeld 262% hoger dan in de referentiesituatie. Deze stijging van ODE-kosten heeft impact op het reduceren van CO2-emissie.

Lees het volledige rapport.