25 september 2018 Meer nieuws

Eerste Vakbeurs Vollegrond Venray zonder bollen

De Vakbeurs Vollegrond in Venray richt zich dan wel op kwekers die actief zijn in open teelten, bollenkwekers zullen er geen specifieke toeleveranciers uit de bollensector vinden. Voor de tweede editie van de beurs is beursorganisator Easyfairs Evenementenhal wel van plan de focus op de bollenteeltsector te leggen.

Volgens Emily Timmerman van Easyfairs Evenementenhal was nu het tijdsbestek te kort om specifieke toeleveranciers uit de bollensector als deelnemer naar de beurs te krijgen. “De beurs werd in mei gelanceerd en hij is al in november.” Ze geeft aan dat de organisatie volgend jaar wel van plan is de beurs voor bollenkwekers interessant te gaan maken.

Deelnemers nog onbekend

Voor kwekers van vaste planten, kan de beurs wel interessant zijn, al kan de organisatie nog geen uitspraken doen over het aantal inschrijvingen en de namen van toeleveranciers die in de vasteplantensector actief zijn. Over een tijdje wordt een deelnemerslijst op de website van de beurs geplaatst, aldus Timmerman.

Excursie Den Ouden

De excursie en het Kennistheater kunnen wel boeiend zijn voor bollenkwekers en kwekers van vaste planten. Er vinden namelijk op beide beursdagen excursies plaats naar Den Ouden Locatie Land van Cuijk in Haps. Touringscars rijden naar Den Ouden. Dit bedrijf verwerkt groene stromen tot bodemverbeteraars en groencompost (RHP-compost).

Sprekers kennistheater

Tijdens de vakbeurs vindt er een kennistheater plaats. De eerste sprekers zijn bekend: Dacom over Precisielandbouw, Jan Vullings (hoofdredacteur Groenten en Fruit) over het keurmerk PlanetProof en het project TopCrop en Hans van der Staak (agronoom bij Den Ouden Groep en docent Bodemkunde & Bemesting bij Helicon) vertelt over bodemvruchtbaarheid en kringlooplandbouw. Hier komen nog andere sprekers bij.

Vakbeurs Vollegrond vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 november 2018 in Evenementenhal Venray.