10 juli 2020 Meer nieuws

Eerste NOW noodpakket 9,9 miljard subsidie aangevraagd

In de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is totaal voor 9,9 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Volgens het ministerie SZW heeft de NOW-noodsteun zo'n 2,6 miljoen werknemers bereikt.

Met de NOW kunnen bedrijven afhankelijk van het omzetverlies maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen. Dat hebben ruim 148.000 bedrijven gedaan. Bijna 9.000 aanvragen zijn afgewezen, vooral omdat de loonsom in januari en november nul euro was, of omdat er in die maanden geen loonsom beschikbaar was. Dus ongeveer 139.000 bedrijven krijgen subsidie.

Het totaalbedrag aan aangevraagde subsidie is 9,9 miljard euro voor een periode van 3 maanden. Op dit moment is er voor 7,9 miljard euro aan voorschotten verstrekt voor de NOW. Het voorschot is gelijk aan 80% van de aangevraagde subsidie.

Het hoogste voorschotbedrag gaat naar de sector ‘overige commerciële dienstverlening’. Twee derde van de toegekende NOW-aanvragen kwamen toe aan bedrijven met minder dan tien medewerkers, zo is te lezen in de brief die Koolmees heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Vooral bedrijven in de detailhandel, horeca en catering en overige commerciële dienstverlening hebben aanvragen ingediend voor de eerste tranche van de NOW-regeling, zo blijkt uit een factsheet met daarin meer specifiekere informatie.

Lijst met voorschotontvangers openbaar

Om zo veel mogelijk openheid te bieden over het gebruik van de NOW, publiceerde het  UWV vandaag een lijst met bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van de eerste NOW-tranche. Daarin staan de bedrijfsnaam, het voorschotbedrag en de vestigingsplaats.

26,5 miljoen voor sector

Uit de factsheet blijkt dat er vanuit de sector ‘Landbouw, groenvoorziening, visserij’ 2.089 toekenningen zijn gedaan voor de NOW en het betreft in deze sector 28.556 werknemers. Het gemiddeld gegeven omzetverlies bedraagt 59 procent. Het verstrekte voorschot 1e betaling van de NOW in deze sector komt uit op ruim 26,5 miljoen.