13 december 2019 Meer nieuws

Eerste Kamer stuurt probleem ODE terug naar Wiebes

De fracties van CDA, de PvdA en de SGP hebben de motie-Essers motie ingediend. In de motie wordt de regering gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging door de invoering van de ODE-heffing te verminderen en daarover in overleg te treden met sectoren waaronder de glastuinbouw.

De fracties deden dit bij de behandeling van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord in de Eerste Kamer afgelopen dinsdag. Over de motie wordt op 17 december gestemd. De Eerste Kamer heeft opdracht gegeven aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om het probleem van disproportionele tarieven door de ODE-heffing op te lossen.

“Het is positief dat de partijen in de Eerste Kamer met ons van mening zijn dat de tariefstijging van de Opslag Duurzame Energie in tariefschijf 3 buiten alle proporties is. Ook is ze het met ons eens dat de tariefstijging van 177% substantieel moet worden verminderd”, reageert voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland.

Huiswerk opnieuw

Van der Tak geeft aan dat staatssecretaris Snel van Financiën erkent dat genoemde tariefstijging niet is besproken tijdens de Klimaattafel. Hij moet zijn huiswerk opnieuw doen. Die opdracht legt Snel neer bij minister Wiebes van EZK. Van der Tak: “De glastuinbouw wil uiteraard graag in overleg met de bewindslieden. Wij hebben ook de oplossing voor dit probleem. Die hebben we de afgelopen weken al veelvuldig kenbaar gemaakt in Den Haag.”

Komt de Wiebes niet over de brug, dan probeert de glastuinbouw om op dinsdag 17 december een meerderheid te krijgen voor de motie-Essers in de Eerste Kamer.