4 juni 2019 Meer nieuws

Eerste Kamer stemt in met Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer heeft vorige week de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet is bedoeld om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt meer perspectief te bieden terwijl flexwerk mogelijk blijft.

“Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Vaste contracten bieden werknemers met de huidige regels veel bescherming, terwijl flexcontracten dat nauwelijks bieden. Dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid.”

De WAB bestaat uit een pakket maatregelen om de verschillen in kosten en risico's tussen flex- en vast werk te verkleinen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in.

‘Wet werkt niet’

LTO Nederland vindt dat deze wet ‘niet werkt’ en dat bedrijven met seizoenswerk alleen maar op kosten worden gejaagd.  “Hoe goed bedoeld ook, ondernemers worden straks met een hogere WW-premie én transitievergoeding vanaf dag 1 gestraft als zij seizoenswerk aanbieden”, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. 

Een pluspunt van de WAB is volgens LTO dat de hoge ww-premie niet gaat gelden voor jongeren onder 21 jaar met een bijbaan van maximaal 12 uur per week. Ook biedt de aanpassing van de ketenregeling naar drie jaar flexibiliteit. De introductie van de nieuwe cumulatiegrond bij ontslag komt vooral tegemoet aan de praktische knelpunten van veel ondernemers. Om deze aanpassing hadden LTO Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland gevraagd.

Arbeidsmarkt van de toekomst

Minister Koolmees heeft de commissie-Borstlap aangesteld om de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst te onderzoeken. Want alleen stappen zetten voor de urgente problemen van nu is niet voldoende, vindt minister Koolmees. “We moeten in actie komen én tegelijk kritisch nadenken over de toekomst van onze arbeidsmarkt.” De commissie komt eind 2019 met haar aanbevelingen.