30 september 2019 Meer nieuws

Eerste D.W. Lefeberlezing over tulpomanie

Dr. Henk Looijestein geeft maandag in Theater Floralis in Lisse de eerste D.W. Lefeberlezing. Het draait onder de titel 'Botanisch klatergoud' om de beruchte economische zeepbel in de Gouden Eeuw. 

Centraal in het verhaal van Looijestein staat tulpenwindhandel in de Gouden Eeuw. Looijestein gaat in de lezing dieper in op vragen over de werkelijke achtergrond van deze eerste economische zeepbel.

Drie lezingen per seizoen

Deze nieuwe serie lezingen is er op gericht om de bekende, maar meer nog de onbekende bollengeschiedenis te ontsluiten. Ze gaan verder dan de bekende verhalen en legendes. Achtergronden worden belicht, de juiste context geschetst en waar mogelijk worden parallellen getrokken. Elke lezing wordt gehouden door een deskundige. Per seizoen worden drie lezingen gehouden.

De avond begint om 20.00 uur. Toegang is vrij voor vrienden en gildeleden van Museum de Zwarte Tulp in Lisse. Niet-leden betalen 10 euro.