8 juni 2021 Meer nieuws

‘Eerst effect van doelen 'Farm to fork'-strategie weten'

Dertien Europese organisaties met aandacht voor plantgezondheid en gewasbescherming hebben een brief gestuurd naar de Europese Commissie waarin ze stellen eerst een uitgebreide effectbeoordeling te willen hebben over de doelen in de ‘Farm to fork'-strategie.

Copa-Cogeca, de koepel van Europese landbouworganisaties, en Crop Life Europe,  de Europese koepelorganisatie van gewasbeschermingsfabrikanten, zijn twee van de dertien organisaties.

Doelen gewasbescherming

Het gaat om de doelen die in de 'Farm to fork'-strategie zijn geformuleerd over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Die zijn dat het gebruik en risico van chemische pesticiden met 50% moet verminderen en dat het gebruik van gevaarlijkere pesticiden met 50% moet verminderen. Een dergelijke analyse van de effecten van deze doelstelling is volgens hen essentieel voordat de Europese regelgeving wordt gewijzigd.

Kijken naar effecten

In de uitgebreide effectenbeoordeling moet er worden gekeken naar de economische, sociale en ecologische effecten van de verschillende doelstellingen voor landbouw in de EU zoals uiteengezet in de Farm to Fork- en Biodiversiteitstrategie. Dit moet gebeuren voordat er politieke of bindende regelgevende beslissingen worden genomen. Daarnaast vraagt ze de commissie een realistisch tijdsbestek in overweging te nemen, alvorens regelgeving aan te passen.