23 juli 2020 Meer nieuws

Eén rekenmethodiek milieu-footprint tuinbouwproduct

Een consortium bedrijven heeft rekenregels opgesteld voor het berekenen van een milieu-footprint van tuinbouwproducten voor zowel sierteelt als voor groenten en fruit.

De eenduidige rekenmethodiek staat in het rapport 'HortiFootprint Category Rules' (HFCR) en de naam die aan de berekening wordt gegeven is ‘HortiFootprint’. De methodiek is zoveel mogelijk in lijn met de Europese richtlijnen. Het heeft als doel tot een objectieve en gestandaardiseerde methodiek te komen voor het berekenen van de milieu-footprint van tuinbouwproducten. Toepassen van de rekenregels geeft inzicht in de milieu-impact van het product, waar nog verbetering mogelijk is binnen het bedrijfsproces en hoe de milieufootprint zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare producten.

Gestandaardiseerd

Het biedt antwoord op de groeiende behoefte aan een gestandaardiseerde, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van de milieu-impact van tuinbouwproducten in de hele keten. Het rapport is bedoeld voor professionals in de tuinbouwsector die zich bezighouden met duurzaamheidsbepalingen volgens de Life Cycle Assessments (LCA)-methodiek. Het bevat eenduidige rekenregels voor de zestien impactcategorieën in de berekening van de milieufootprint op productniveau. Zoals de milieu-impact van productie op klimaat, landgebruik en uitputting van hulpbronnen.

Instemmers met berekening

Het onderzoek naar de methodiek is uitgevoerd door een team van experts van Wageningen Economic Research, Blonk Consultants en PRé Sustainability. Penvoerders van het onderzoek zijn GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland. Daarnaast zijn MPS, ABN AMRO, Rabobank, Glastuinbouw Nederland en Stichting Benefits of Nature als consortiumpartners betrokken geweest. Al deze partijen hebben het project mede mogelijk gemaakt. Het project wordt financieel ondersteund door LNV via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Het consortium hoopt dat bedrijven in de sector de methodiek omarmen en willen meedenken over doorontwikkeling die plaatsvindt op Europees niveau binnen de 'Product Environmental Category Rules (PEFCR)' van de Europese Commissie. In dat kader werkt het consortium de komende jaren verder aan de Europese erkenning, waarbij de sierteelt als officieel traject is geselecteerd in de Europese 'transition phase' voor PEFCR.