15 november 2019 Meer nieuws

Een op zeven uitbreidingsplannen geraakt door stikstofimpasse

In de bollensector liggen ten minste vier bouwprojecten stil vanwege de stifstofcrisis. Dat zegt Johan Nijsen van Agrofocus, een adviesbureau in bouw- en installatiebegeleiding, over de orderportefeuille van dit bedrijf. Zo’n 1 op de 7 bedrijven met uitbreidingsplannen wordt direct geraakt in de bedrijfsvoering.

Sinds 1 oktober moet bij nagenoeg alle bouwaanvragen een stikstofrapport worden overlegd, dat kost tijd en geld. De betreffende gemeenten geven de vergunningen soms niet af. Dat heeft op de individuele bedrijven een enorm grote financiële impact, zo geeft Nijsen aan. “Immers, vaak moet de nieuwbouw voor een bepaalde datum echt klaar zijn. Wordt dat niet gehaald, dan schuift het zo een seizoensjaar op. Bovendien passen kwekers hun bollenkraam aan op nieuwbouwplannen. Waar moeten ze straks met die geoogste bollen naartoe?”

Nieuwbouw in voorbereiding

Agrofocus heeft nog zo’n 30 nieuwbouwprojecten voor uitbreiding in voorbereiding. Vaak wordt er minimaal 1,5 tot 2 jaar voor de geplande nieuwbouw aan zo’n traject begonnen. “Mocht duidelijkheid over het weer mogen bouwen nog lang uitblijven, dan zal ook een deel van deze bedrijven last ondervinden, want ongeveer tien bedrijven hebben hun zinnen gezet op uitbreiding op redelijk korte termijn.” De adviseur kan niet zeggen om hoeveel uitbreidingen het op  bollenkweekbedrijven gaat en om hoeveel op broeierijbedrijven.

Vergunningen weer afgegeven

Hoewel veel bedrijven in de bollensector in de buurt van Natura2000 gebieden liggen, hoeft dat niet per sé een probleem te zijn, aldus Agrofocus. Er worden ook weer vergunningen afgegeven. “De kernvraag is hoever ze van een zogenaamd stikstofgevoelig Natura2000 gebied liggen. Van onze laatste 10 aanvragen hadden we bij één geval echt problemen ondervonden om het op papier rond gerekend te krijgen. Uiteindelijk is dit toch ook gelukt door toepassing van elektrische shovels en torenkranen. Dus deze projecten gaan gewoon van start.”