11 oktober 2021 Meer nieuws

Een op tien zonne-energieprojecten stokt

In 2020 is ongeveer een op de tien projecten met zonne-energie uiteindelijk niet doorgegaan. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zijn website.

Het aantal zonne-energieprojecten dat bedrijven uiteindelijk niet uitvoeren is de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Hiervoor trekt RVO de subsidiebeschikking dan in. Dit komt vooral voor bij dakprojecten (98%) en niet of nauwelijks bij zonneweides. In 2020 werden 3.274 beschikkingen voor dakprojecten ingetrokken. Deze projecten waren gezamenlijk goed voor 1.255 MWp aan vermogen (gelijk aan 4 miljoen zonnepanelen).

Slecht dak of zwakke businesscase

De meest voorkomende reden om te stoppen met een project is dat de dakconstructie uiteindelijk toch niet geschikt was, zo blijkt uit een enquête van RVO onder aanvragers van subsidie. Daarna volgt een zwakke businesscase. Dit heeft vaak te maken met ook andere oorzaken, zoals noodzakelijke vervanging van de dakbedekking of verzwaring van de netaansluiting.

Meer tijd voor realisatie

De kortere realisatietermijn voor zonne-energieprojecten op daken in de SDE(++) maakt het extra moeilijk om deze knelpunten binnen de realisatietermijn van de regeling op te lossen. Daarom krijgen in de komende SDE(++)-ronde gebouwgebonden projecten kleiner dan 1 MWp 2 jaar de tijd in plaats van 1,5 jaar.