14 februari 2020 Meer nieuws

Economische steun voor jongeren Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) gaan agrarische jongeren ondersteunen. Dat hebben de partijen afgelopen maandag afgesproken, zo maakte de EBDB deze week bekend.

Een delegatie van de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) was aanwezig bij het maken van de afspraak tussen Greenport en de EBDB. Het gaat formeel om de businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’. Voorzitter Mark Hulsebosch van de jongerenorganisatie is blij: "De steun draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van bollenteelt in de Bollenstreek."

'In de regio blijven telen'

De AJDB bestaat pas twee jaar. Inmiddels telt de organisatie 80 leden. Hulsebosch: "Met elkaar bespreken we samenwerkingen, kansen en uiteraard ook de bedreigingen die op ons afkomen. De bollensector staat helaas op een aantal punten onder druk. Zo is er bijvoorbeeld veel onwetendheid over hoe wij ons als sector ontwikkelen." De AJDB is bezig met onderwerpen als imago, onderwijs en ruimte. De jongeren willen de streek laten zien hoe innovatief, duurzaam en belangrijk de sector is. "Doel is een betere uitgangspositie voor de sector, zodat het in de toekomst haalbaar blijft om in deze regio bollen te telen."

'Ondersteuning van de sector'

Volgens voorzitter Kees van der Zwet van de Greenport, tevens wethouder van de gemeente Lisse, draagt de afspraak bij aan het versterken van de economische prestaties van de regio Duin- en Bollenstreek. "Onze regio kenmerkt zich door een hoog woon- en leefklimaat met een hoog percentage gezonde en gelukkige inwoners. Belangrijke factor hierin is de openheid van het buitengebied. De aanwezigheid van de agrarische sector waarborgt die openheid. Daarom staat in deze deal de ondersteuning van deze sector, het behouden, versterken en toekomstbestendig maken hiervan, centraal. Met deze middelen stimuleren wij bijvoorbeeld de innovatiekracht en creativiteit van de nieuwe generatie. Samen met de jongeren wordt stevig ingezet op onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs en toerisme.”

Netwerk van jongeren

Directeur Lars Flinkerbusch van EBDB: "Met de jongeren gaat de Greenport Duin- en Bollenstreek de samenwerking tussen het onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven verder verbeteren. Concreet leidt deze exploitatieovereenkomst tot een netwerk van jongeren binnen de greenport, tenminste twee nieuwe aansprekende onderzoeksprojecten, (inter)nationale uitstraling van onze greenport en een goede verbinding met toerisme."

Foto: Rij voor vlnr Lucas van Haaster, Frank Heemskerk, Kees van der Zwet, Lars Flinkerbusch, Mark Hulsebosch, Andries Middag, Ruben de Groot (voor, vlnr) en Stan Damen, Martijn van Haaster, Bart Heemskerk, Tim van Haaster, Carlo Ruigrok (achter vlnr) bij het bezegelen van de afspraak tussen Greenport en de Economic Board.